Skip to content

Besök inte mottagningen om du har hosta, feber, luftvägsinfektioner, muskelvärk eller en förkylning.